Welkom bij Lieve tied

‘Lieve tied’: een uitroep van vertwijfeling wanneer het leed onverwacht inbreekt in het leven van mensen. Maar ‘lieve tijd’ kan ook gezien worden als het liefdevol richten van je aandacht op wat zich op dit moment aandient: de tijd als het ware als een kostbaar goed in je hand houden.

Dat is wat ik als ‘ritueelbegeleider’ met veel voldoening heb mogen doen. Van 2003 tot 2018 sprak ik bij levensverbintenissen en bij afscheid. Sinds 2012 deed ik dat onder de bedrijfsnaam ‘Lieve tied’. Dat ik mijn bedrijf geen ‘Lieve tijd’, maar ‘Lieve tied’ heb genoemd, heeft als reden dat de Achterhoekse streektaal mij zo dierbaar is. In die taal schreef ik voor velen gedichten in de streektaal. Momenteel ben ik werkzaam als pastoraal werker in de Protestantse Gemeente Aalten. Ook hier merk ik dat het spreken van je moedertaal je dichter bij je gevoel kan brengen.  

In 2014 kwam mijn streektaalgedichtenbundel ‘Een helen troost…’ uit. Dit werd genomineerd voor ‘Het beste boek Achterhoek-Liemers’. De titel van dit boek ligt dicht bij mijn missie: troost bieden, mensen recht doen in hun verdriet. 

Eind oktober 2016 verscheen mijn tweede bundel ‘Lachen en liepen in één buultjen’. Dit is een uitspraak van mijn overgrootmoeder die wist dat een lach en een traan vaak dicht bij elkaar liggen, zeker op de wezenlijke momenten in ons leven.

De beide bundels zijn samen voor een gereduceerd tarief van  € 17.50 (inclusief verzendkosten) verkrijgbaar in de webshop. 

Enkele gedichten uit beide bundels zijn verwerkt tot troost- of bemoedigingskaarten.

Neem voor meer informatie een kijkje op mijn site, like mijn facebookpagina, of neem persoonlijk  contact met mij op.   

Een hartelijke groet van

Netty Hengeveld

Het logo

Geveltekens zijn een oude uiting van volkskunst in Twente en in de Achterhoek. Boerentimmerlieden beschouwden een huis pas als ‘af’ wanneer zij aan de nok het gevelteken konden plaatsen. Dit wees naar boven, waarmee men wilde zeggen dat zij de woning wensten over te dragen aan een hogere macht.

Aangezien ik werk met aandacht voor het streekeigene, heb ik als bedrijfslogo een persoonlijk gevelteken ontworpen.

De symbolen in het logo

Het hart

De basis is het hart: werken en leven vanuit het hart is voor mij wezenlijk. In het verleden werd met het hart ook wel het heilig hart aangeduid: het hart van Christus.

De levensboom

De levensboom: in de oudste geveltekens beeldde deze vorm vooral de donderbezem uit, bedoeld om bliksem en kwaad af te weren. Vanaf de 17e/18e eeuw werd de donderbezem gekerstend tot de Boom des Levens. Hier heb ik een levensboom met acht takken afgebeeld. Het getal dat symbolisch de tijd overstijgt (normaal wordt de tijd aangeduid met het getal 7, denk maar aan de 7-daagse week).

De zon

De zon: het zonnewiel komt in veel oude geveltekens voor. Het kent zijn oorsprong in het Wodanswiel. Later werd het gezien als Christus: zonne der gerechtigheid, licht der wereld. De ronde vorm wijst op het eeuwige, het terugkerende. Voor mij wijst de zon ook op innerlijke kracht, warmte en vervulling.

De duif

Ook de duif werd in het verleden wel toegepast als thema in geveltekenkunst. Voor mij is de duif het symbool van (innerlijke) vrede en trouw, maar ook van inspiratie, geestkracht,  enthousiasme en overgave.