U kunt mij benaderen voor preekbeurten in de regio. Desgewenst ook in de streektaal.
​Ook ben ik beschikbaar voor poëziebijeenkomsten, waarin ik mijn eigen verhalen en
streektaalgedichten zal voordragen.
Voor een overzicht van reeds geplande activiteiten kunt u kijken in mijn agenda.
Als geregistreerd kerkelijk werker binnen de PKN en als erkend voorganger binnen de Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB ben ik eveneens beschikbaar voor interimwerk.