Het logo

Geveltekens zijn een oude uiting van volkskunst in Twente en in de Achterhoek. Boerentimmerlieden beschouwden een huis pas als ‘af’ wanneer zij aan de nok het gevelteken konden plaatsen. Dit wees naar boven, waarmee men wilde zeggen dat zij de woning wensten over te dragen aan een hogere macht.

Aangezien ik werk met aandacht voor het streekeigene, heb ik als bedrijfslogo een persoonlijk gevelteken ontworpen.

De symbolen in het logo

Het hart

De basis is het hart: werken en leven vanuit het hart is voor mij wezenlijk. In het verleden werd met het hart ook wel het heilig hart aangeduid: het hart van Christus.

De levensboom

De levensboom: in de oudste geveltekens beeldde deze vorm vooral de donderbezem uit, bedoeld om bliksem en kwaad af te weren. Vanaf de 17e/18e eeuw werd de donderbezem gekerstend tot de Boom des Levens. Hier heb ik een levensboom met acht takken afgebeeld. Het getal dat symbolisch de tijd overstijgt (normaal wordt de tijd aangeduid met het getal 7, denk maar aan de 7-daagse week).

De zon

De zon: het zonnewiel komt in veel oude geveltekens voor. Het kent zijn oorsprong in het Wodanswiel. Later werd het gezien als Christus: zonne der gerechtigheid, licht der wereld. De ronde vorm wijst op het eeuwige, het terugkerende. Voor mij wijst de zon ook op innerlijke kracht, warmte en vervulling.

De duif

Ook de duif werd in het verleden wel toegepast als thema in geveltekenkunst. Voor mij is de duif het symbool van (innerlijke) vrede en trouw, maar ook van inspiratie, geestkracht,  enthousiasme en overgave.