Dienstenaanbod

U kunt bij Lieve tied terecht voor vieren en gedenken, voor begeleiding bij levensvragen en rouw, het laten schrijven van uw levensverhaal of een persoonlijk gedicht. Overigens kunnen al mijn diensten ook worden aangeboden in de streektaal.

Waarden

die ik belangrijk vind in mijn werk, zijn:

  • persoonlijke, individuele benadering

  • zorgvuldigheid, helderheid

  • eerlijkheid en echtheid

  • originaliteit, humor

  • rust, warmte en betrokkenheid

Vertrekpunt

In mijn werk staat de zingeving van mijn gesprekspartner altijd centraal. Tegelijkertijd wil ik transparant zijn over mijn eigen spirituele vooronderstellingen:

Spiritualiteit is voor mij niet zozeer een streven naar een hoger (geestelijk) doel, maar vooral een weg van acceptatie en overgave; een mij toevertrouwen aan de dragende kracht van het bestaan. In dit proces voel ik mij gesteund en geïnspireerd door beelden vanuit de Joods-christelijke traditie, met name vanuit haar mystieke onderstroom. Daarnaast herken ik mij in de Saksische natuurgerichte spiritualiteit, zoals die werd en wordt beleefd in het Oosten van het land.