Woorden voor kostbare momenten
met aandacht voor spiritualiteit en streektaal

‘Lieve tied’: een uitroep van vertwijfeling wanneer het leed onverwacht inbreekt in het leven van mensen. Maar ‘lieve tijd’ kan ook gezien worden als het liefdevol richten van je aandacht op wat zich op dit moment aandient: de tijd als het ware als een kostbaar goed in je hand houden.

Lees meer

Lieve tied

De tied as zand deur de vingers,
ongriepbaor as locht of water.
Vasthollen kun i’j eur niet: de tied,
want zie klatert maor deur, net as i’j.
En soms bekrup ow – met spiet –
‘t gevuul da-j met eur hebt eslaterd,
want veurda-j ‘t wet bu-j eur kwiet
an ‘vrogger’ of ‘later’.

De tied; heb eur hoog
in momenten, monumenten
van andacht: een eeuwigheidslied.
Druk eur an de böste
en waes wies met eur,
want allenig i’j
maakt de tied
töt een lieve tied!

Netty Hengeveld

Lieve tijd

De tijd als zand door je vingers,
ongrijpbaar als lucht of water.
Vasthouden kun je haar niet: de tijd,
want ze klatert maar door, net als jij.
En voordat je het weet ben je haar kwijt
aan ‘vroeger’ of later’.

De tijd; eer haar
in momenten, monumenten
van aandacht: een eeuwigheidslied.
Druk haar aan je borst
en koester haar,
want alleen jij

maakt de tijd
tot een lieve tijd!

Netty Hengeveld